Los Angeles

 

LỊCH KHỞI HÀNH ĐỊNH KỲ HÀNG TUẦN TOUR DU LỊCH LOS ANGELES

losangeles

(Vui lòng click vào nội dung màu xanh để xem chi tiết chương trình)

 

 

Ngày

Khởi hành

Hành trình

Mã tour + Giá

 1 ngày

 Thứ 2, 4, 7

Disneyland

 LAX/DL1

 

 48

 1 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles City Tour

 LAX/LA1

 

 58

 1 ngày

 Thứ 2, 4, 7

San Diego City Tour

 LAX/SD1

 

 68

 1 ngày

 Thứ 3, 5, 6, CN

Universal Studios

 LAX/US1

 

 48

 2 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles – City tour

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/LA2

 

 238

 2 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles – San Francisco

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/SF2

 

 248

 2 ngày

 Thứ 2, 3, 5, 6

(06/03– 30/10/2018)

Los Angeles – Yosemite National Park

 

1: Los Angeles / Tulare Outlet / Fresno

2: Fresno / Yosemite National Park / San Francisco

 LAX/F2YO

 

 238

 3 ngày

Thứ 2, 3, 5, 6, 7, CN

Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

 LAX/LA3

 

 358

 3 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles – San Francisco – Monterey Bay

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: Fisherman’s Wharf / Aquarium / 17 Mile Scenic Drive

3: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/SF3

 

 368

 3 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles City Tour, Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Universal Studios

3: Los Angeles city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

 LAX/CU3A

 

 358

 3 ngày

  Thứ 2, 3, 5, 6

(06/03– 30/10/2018)

Los Angeles – Yosemite National Park – San Francisco

 

1: Los Angeles / Tulare Outlet / Fresno

2: Fresno / Yosemite National Park / San Francisco

3: San Francisco city tour / Kết thúc

 LAX/YOSF3

 

 368

 4 ngày

 Thứ 2, 3, 5, 7

 (26/03– 25/12/2018)

Antelope Canyon, Lake Powell

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAX/AL4

 

 428

 4 ngày

 Thứ 3, 7, CN

 (13/01– 22/12/2018)

Las Vegas Free and Easy Package

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas tự do

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAX/LAS4

 

 388

 4 ngày

 Thứ 2, 3

(02/01– 25/12/2018)

Las Vegas, Grand Canyon

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas tự do

3: Grand Canyon (Rặng phía Tây) hoặc tự do

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAX/VG(W)4

 

 348

 4 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles City Tour, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Disneyland hoặc San Diego 

4: Universal Studios / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 11pm)

 LAX/LA4A

 

 468

 4 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles – San Francisco – Monterey Bay

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: Fisherman’s Wharf / Aquarium / 17 Mile Scenic Drive

3: San Francisco city tour

4: Tiễn sân bay

 LAX/SF4

 

 488

4 ngày

  Thứ 2, 3, 5, 6

(06/03– 30/10/2018)

Los Angeles – Yosemite National Park – San Francisco

 

1: Los Angeles / Tulare Outlet / Fresno

2: Fresno / Yosemtie National Park / San Francisco

3: Fisherman’s Wharf / Aquarium / 17 Mile Scenic Drive

4: San Francisco city tour / Kết thúc

 LAX/YOSF4

 

 448

4 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles – San Francisco – Monterey – Santa Cruz

 

 1: Los Angeles / Pyramid Lake / TejonRanch Outlet / San Francisco

 2: San Francisco city tour

 3: San Francisco / Monterey / 17 Mile Scenic Drive / Carmel

 4: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp / Gilroy Outlet / Kết thúc

 LAX/17M4

 

 448

 4 ngày

 Thứ 2, 3, 7

 (25/11/2017 – 28/02/2018)

(24/11/2018 – 26/02/2019)

 Lịch mùa đông

Los Angeles, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 1pm) / Barstow

2: Death Valley / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAX/DGCN4

 

 348

 4 ngày

 Thứ 2, 3, 6, 7

 (02/01 – 25/12/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAX/GCN4

 

 388

 5 ngày

Hàng ngày

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego City Tour 

3: Universal Studios hoặc Los Angeles City Tour

4: Los Angeles /  The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

5: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/LAF5

 

 538

 5 ngày

 Thứ 3, 4, CN

 (01/04 – 31/10/2018)

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite, San Francisco

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Grand Canyon (Rặng phía Tây) hoặc tự do

3: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

4: Yosemite National Park / San Francisco

5: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/VGYF5

 

 538

 5 ngày

 Thứ 2, 6

 (28/04 – 06/10/2018)

Los Angeles, Oregon, Crater Lake National Park, San Francisco A

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

5: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

Hoặc đi xe trở về Los Angeles (không đi SF city tour)

 LAX/OR5A

 

 568            

 

 

 5 ngày

  Thứ 2, 3, 5, 6

 (31/03 – 31/10/2018)

Los Angeles – Yosemite Park – Napa Valley – San Francisco

 

1: Los Angeles / Tulare Outlet / Fresno

2: Fresno / Yosemite National Park / San Francisco

3: Fisherman’s Wharf / Aquarium / 17 Mile Scenic Drive

4: San Francisco city tour / Kết thúc

5: Napa Valley / Napa Premium Outlets / Kết thúc

 LAX/YOSF5

 

 568

 5 ngày

 Hàng ngày

 

San Francisco A

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

3: San Francisco city tour

4: San Francisco tự do

5: Tiễn sân bay (Từ 9am – 10pm)

 LAX/SF5A

 

 518

 6 ngày

 Thứ 2, 3, 5, 7, CN

 (24/11/2017 – 28/02/2018)

 Lịch mùa đông

Los Angeles, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studio

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 1pm) / Barstow

2: Death Valley / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

5: Disneyland hoặc San Diego 

6: Universal Studios  / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 7 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 6)

 LAX/LADG6A

 

 608

 6 ngày

 Thứ 2, 3, 5, 6, 7, CN

 (04/03 – 21/11/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studio

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

5: Disneyland hoặc San Diego

6: Universal Studios  / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 7 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 6)

 LAX/LAG6A

 

 658

 6 ngày

 Thứ 2, 3, 5, 6

(07/03– 31/10/2018)

Los Angeles – Yosemite Park – Napa Valley – San Francisco

 

1: Los Angeles / Tulare Outlet / Fresno

2: Fresno / Yosemite National Park / San Francisco

3: Fisherman’s Wharf / Aquarium / 17 Mile Scenic Drive

4: San Francisco city tour / Kết thúc

5: Napa Valley / Napa Premium Outlets

6: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp / Gilroy Outlet / Kết thúc

 LAX/YOSF6

 

 648

 6 ngày

 Thứ 5

 (31/03 – 27/10/2018)

Los Angeles, Las Vegas Grand Canyon

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Los Angeles / Las Vegas

4: Las Vegas tự do

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / Los Angeles / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe  về San Francisco ($55)

 LAX/VG6

 

 658

 6 ngày

 Thứ 3, 5, 7, CN

 (26/03 – 29/10/2018)

Los Angeles, Antelope Canyon, Lake Powell

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Los Angeles / Las Vegas

4: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

5: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

6: Las Vegas / Los Angeles / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe  về San Francisco ($55)

 LAX/AL6

 

 608

 6 ngày

 Thứ 3, 4, CN

 (01/04 – 31/10/2018)

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite National Park, San Francisco

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

4: Yosemite National Park / San Francisco

5: San Francisco city tour

6: San Francisco / Los Angeles

 LAX/VGYFL6

 

 648

 6 ngày

 Thứ 2, 3, 7

 (28/03 – 31/10/2018)

Los Angeles, Las Vegas, Antelope Canyon, Lake Powell, Yosemite, San Francisco

 

1 : Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

4: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

5: Yosemite National Park / San Francisco

6: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/ALYOS6

 

 648

 6 ngày

Thứ 5, CN

 (22/03 – 16/12/2018)

Los Angeles City Tour, Grand Canyon National Park, Las Vegas, Antelope Canyon, Lake Powell

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Los Angeles / Las Vegas

4: Las Vegas / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

5: Page / Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

6: Las Vegas / Los Angeles

    hoặc tự do ở Las Vegas

LAX/ALG6

 

 638

 6 ngày

Thứ 5

 (05/04 – 01/11/2018)

Los Angeles, Grand Circle National Parks

 

1 : Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

 3: Arches National Park / Monticello

 4: Monument Valley /  Lake Powell / Antelope Canyon /   

     Horseshoe Bend / Page

 5: Page / Grand Canyon / Las Vegas

6: Las Vegas / Los Angeles

    hoặc tự do ở Las Vegas

     hoặc đi xe về San Francisco ($55)

LAX/GC6

 648

 7 ngày

 Thứ 5, 7, CN

 (25/11/2018 – 24/02/2019)

 Lịch mùa đông

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios

4: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / San Francisco

7: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/VDGF7

 

708

 7 ngày

 Thứ 4, 5, 7, CN

 (02/03 – 19/11/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios

4: Los Angeles / Las Vegas 

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / San Francisco

7: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/VGF7

 

 708

 7 ngày

 Thứ 3, 4, 7, CN

 (01/04 – 01/11/2018)

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite, Roaring Camp, Steam Train, San Francisco

 

1 : Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

4: Yosemite National Park / San Francisco

5: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

6: San Francisco city tour

7: Tiễn sân bay (9am – 9pm) – Kết thúc

 LAX/VGYFL7

 

 788

 7 ngày

 Thứ 7

 (07/04 – 20/10/2018)

Los Angeles, Grand Circle National Parks, Yosemite National Park, San Francisco

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Arches National Park / Monticello

4: Monument Valley /  Lake Powell / Antelope Canyon / Horseshoe Bend / Page

5: Page / Grand Canyon / Las Vegas

6: Las Vegas  Tulare Outlet / Fresno

7: Yosemite National Park / San Francisco

 LAX/GCYO7

 

 768

 7 ngày

 Thứ 2, 3, 6, CN

 (25/04 – 06/10/2018)

Los Angeles, San Francisco, Oregon Crater Lake, 17 Miles Drive, Camel, Santa Cruz

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: San Francisco city tour

3: Monterey /  17 Mile Scenic Drive / Carmel

4: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

 5: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

 6: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

7: Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls / Tiễn sb

 LAX/OSOR7

 

 788

 8 ngày

 Thứ 2, 3, 7, CN

 (24/11/2017 – 27/02/2018)

 Lịch mùa đông

Los Angeles, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

5: Disneyland hoặc San Diego 

6: Universal Studios

7: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/LADGF8

 

 808*

 8 ngày

 Thứ 2, 3, 7

 (03/03 – 22/11/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles (hoặc San Diego), San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

5: Disneyland hoặc San Diego 

6: Universal Studios

7: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/LAGF8

 

 838

 8 ngày

 Thứ 4, 6, 7

 (22/11/2018 – 25/02/2019)

 Lịch mùa đông

Los Angeles City Tour, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios

5: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

6: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

7: Las Vegas / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/VDGF8

 

 838

 8 ngày

 Thứ 4, 6, 7

 (01/03 – 20/11/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles City Tour, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios

5: Los Angeles / Las Vegas 

6: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

7: Las Vegas / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/VGF8

 

 838

 8 ngày

 Thứ 5, 7, CN

 (19/03 – 31/10/2018)

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite Park, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios

4: Los Angeles / Las Vegas 

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

7: Yosemite National Park / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/VGYF8

 

 838

 8 ngày

 Thứ 3, 5, 6

 (26/04 – 04/10/2018)

Los Angeles, Disneyland (Or San Diego), Universal Studios, Oregon, Crater Lake, San Francisco A

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios 

4: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

5: San Francisco / Redwood Forest / Eureka

6: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

7: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

Hoặc đi xe trở về Los Angeles (không đi SF city tour)

 LAX/OR8A

 

 888

 8 ngày

 Thứ 5, CN

 (31/03 – 27/10/2018)

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Los Angeles / Las Vegas

4: Las Vegas tự do

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / Los Angeles

7: Disneyland hoặc San Diego

8: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

 hoặc ngày 9 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 8)

 LAX/VG8

 

 808

 8 ngày

 Thứ 3, 5, 7, CN

 (23/03 – 21/12/2018)

Los Angeles, Antelope Canyon, Lake Powell, Disneyland (or San Diego), Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Los Angeles / Las Vegas

4: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

5: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

6: Las Vegas / Los Angeles

7: Disneyland hoặc San Diego

8: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 9 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 8)

 LAX/AL8

 

 838

 8 ngày

 Thứ 5

 (05/04 – 01/11/2018)

Los Angeles, Grand Circle National Parks

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour 

3 : Los Angeles / Las Vegas

4: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

 5: Arches National Park / Monticello

 6: Monument Valley /  Lake Powell / Antelope Canyon / Horseshoe Bend / Page

 7: Page / Grand Canyon / Las Vegas

8: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAX/GC8

 

 998

 9 ngày

 Thứ 4, 6 7

 (29/03 – 31/10/2018)

Los Angeles City Tour, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios

5: Los Angeles / Las Vegas 

6: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

7: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

8: Yosemite National Park / San Francisco

9: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 LAX/VGYF9

 

 958

 9 ngày

 Thứ 2, 4, 5

 (25/04 – 03/10/2018)

Los Angeles City Tour, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Oregon, Crater Lake, San Francisco A

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios 

5: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

6: San Francisco / Redwood Forest / Eureka

7: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

8: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

9: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

Hoặc đi xe trở về Los Angeles (không đi SF city tour)

 LAX/OR9A

 

 998

 9 ngày

 Thứ 2, 3, 7

 (24/11/2018 – 27/02/2019)

 Lịch mùa đông

Los Angeles, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2:  Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / San Francisco

5: San Francisco city tour

6: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

7: San Francisco / Los Angeles

8: Disneyland hoặc San Diego

9: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 10 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 9)

 LAX/DGSF9LA

 

 958       

 

 9 ngày

 Thứ 2, 3, 6, 7

 (05/03 – 22/11/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / San Francisco

5: San Francisco city tour

6: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

7: San Francisco / Los Angeles

8: Disneyland hoặc San Diego

9: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 10 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 9)

 LAX/GSF9LA

 

 958

 9 ngày

 Thứ 2, 3, 6, 7

 (01/04 – 31/10/2018)

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Los Angeles / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

6: Yosemite National Park / San Francisco

7: San Francisco city tour

8: San Francisco / Los Angeles

9: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

 LAX/VGYFL9

 

 958

 9 ngày

 Thứ 7

 (07/04 – 20/10/2018)

Los Angeles, Grand Circle National Parks, Yosemite National Park, San Francisco

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Arches National Park / Monticello

4: Monument Valley /  Lake Powell / Antelope Canyon / Horseshoe Bend / Page

5: Page / Grand Canyon / Las Vegas

6: Las Vegas  Tulare Outlet / Fresno

7: Yosemite National Park / San Francisco

8: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

9: San Francisco city tour / tiễn sân bay (Kết thúc sau 8pm)

 LAX/GCYO9

 

 1088

10 ngày

 Thứ 4, 5, 7, CN

 (30/03 – 31/10/2018)

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite, San Francisco, Roaring Camp Steam Train

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios

4: Los Angeles / Las Vegas 

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

7: Yosemite National Park / San Francisco

8: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

9: San Francisco city tour

10: San Francisco / Los Angeles / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

 LAX/VGYFL10

 

 1138

10 ngày

 Thứ 2, 3, 7

 (01/11/2018 – 25/03/2019)

 Lịch mùa đông

Los Angeles, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 1pm) / Barstow

2: Death Valley / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / San Francisco

5: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

6: San Francisco city tour

7: San Francisco tự do

8: San Francisco / Los Angeles

9: Disneyland hoặc San Diego

10: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 11 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 10)

 LAX/DGSF10LA

 

 1098

 

 

 

 

10 ngày

 Thứ 6

 (23/03 – 19/10/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / San Francisco

5: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

6: San Francisco city tour

7: San Francisco tự do

8: San Francisco / Los Angeles

9: Disneyland hoặc San Diego

10: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 11 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 10)

 LAX/GSF10LA

 

 1188

11 ngày

 Thứ 2, 4, 5  

 (19/11/2018 – 20/02/2019)

 Lịch mùa đông

Los Angeles, San Francisco, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

3: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

4: San Francisco city tour

5: San Francisco tự do

6: San Francisco / Los Angeles

7: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

8: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

9: Las Vegas / Los Angeles

10: Disneyland hoặc San Diego

11: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 12 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 11)

 LAX/FDGSL11

 

 1238

11 ngày

 Thứ 2, 4, 5, CN

 (01/01 – 19/12/2018)

 Lịch mùa hè

Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

3: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

4: San Francisco city tour

5: San Francisco tự do

6: San Francisco / Yosemite / Fresno

7: Fresno / Las Vegas 

8: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

9: Las Vegas / Los Angeles

10: Disneyland hoặc San Diego

11: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 12 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 11)

 LAX/FGSL11

 

 1238

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

dang test