Liên hệ

Tên công ty: Lassen Tours and Travel, Inc.

 

 

Văn phòng liên hệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh – Việt Nam

91 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận

Số điện thoại: 028 3997 7737 – 028 3997 7738

Hotline: 0903 340 305

Email: [email protected]

 

.

Văn phòng liên hệ thông tin tại Los Angeles

19700 Mariner Ave Suite 202, Torrance, CA 90503

Số điện thoại: 310-981-9810 Fax: 310-303-3727

 

 

Văn phòng liên hệ thông tin tại San Francisco

391 Sutter Street, Suite 504, San Francisco, CA94108USA

Số điện thoại: 415-421-2171 Fax: 415-391-2339

dang test