Florida

 

LỊCH KHỞI HÀNH ĐỊNH KỲ HÀNG TUẦN TOUR DU LỊCH FLORIDA

 

Ngày

Khởi hành

Hành trình

Mã tour

Giá 

 4 ngày Hàng ngày

 

 Florida 4 Days 3 Nights Tour 2013

 

1: Orlando / Đón sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

2 ~ 3: Chọn 1 trong các công viên chủ đề sau

01. Epcot Center
02. Disney Hollywood Studios
03. Magic Kingdom
04. Animal Kingdom
05. Universal Studios
06. Island of Adventure
07. Sea World
08. JFK Space Center (Minimum 6 people)
09. Water Park – Blizzard Beach
10. Disney Typhoon Lagoon

4: Orlando / tiễn sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

 FL4

405

 5 ngày Hàng ngày

 

 Florida 5 Days 4 Nights Tour 2013

 

1: Orlando / Đón sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

2 ~ 4: Chọn 1 trong các công viên chủ đề sau

01. Epcot Center
02. Disney Hollywood Studios
03. Magic Kingdom
04. Animal Kingdom
05. Universal Studios
06. Island of Adventure
07. Sea World
08. JFK Space Center (Minimum 6 people)
09. Water Park – Blizzard Beach
10. Disney Typhoon Lagoon

5: Orlando / tiễn sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

 FL5

554

 6 ngày Hàng ngày

 

 Florida 6 Days 5 Nights Tour 2013

 

1: Orlando / Đón sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

2 ~ 5: Chọn 1 trong các công viên chủ đề sau

01. Epcot Center
02. Disney Hollywood Studios
03. Magic Kingdom
04. Animal Kingdom
05. Universal Studios
06. Island of Adventure
07. Sea World
08. JFK Space Center (Minimum 6 people)
09. Water Park – Blizzard Beach
10. Disney Typhoon Lagoon

6: Orlando / tiễn sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

 FL6

702

 7 ngày Hàng ngày

 

 Florida 7 Days 6 Nights Tour 2013

                                                    

1: Orlando / Đón sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

2 ~ 6: Chọn 1 trong các công viên chủ đề sau

01. Epcot Center
02. Disney Hollywood Studios
03. Magic Kingdom
04. Animal Kingdom
05. Universal Studios
06. Island of Adventure
07. Sea World
08. JFK Space Center (Minimum 6 people)
09. Water Park – Blizzard Beach
10. Disney Typhoon Lagoon

7: Orlando / tiễn sân bay (từ 0830am – 10:29pm)

 FL7

851

 

dang test