New York

 

 
 

LỊCH KHỞI HÀNH ĐỊNH KỲ HÀNG TUẦN TOUR DU LỊCH NEW YORK

giphy-1

(Vui lòng click vào nội dung màu xanh để xem chi tiết chương trình)

 

 

Ngày

Khởi hành

Hành trình

Mã tour

Giá

 5 ngày

Thứ 3, 4, 6, 7

(01/01 – 29/12/2020)

East Coast Special Tour

 

1: New York / Đón sân bay (từ 9am – 10pm)

2: New York city tour

3: New York / Philadelphia / Washington D.C

4: Washington D.C. / Hershey’s / Corning Glass Center / Niagara Falls

5: Niagara Falls / tiễn sân bay (kết thúc sau 1:30pm)

 SPEC5D

387

 5 ngày

Thứ 3, 4, 6, 7

(01/01 – 28/12/2020)

East Coast Deluxe Tour

 

1: New York / Đón sân bay (từ 9am – 10pm)

2: New York city tour

3: New York / Philadelphia / Washington D.C

4: Washington D.C. / Hershey’s / Corning Glass Center / Niagara Falls

5: Niagara Falls / tiễn sân bay (kết thúc sau 1:30pm)

 EC5D

465

 6 ngày

Hàng ngày

(01/01 – 29/12/2020)

East Coast Special Tour

 

1: New York / Đón sân bay (từ 9am – 10pm)

2: New York city tour

3: New York / Philadelphia / Washington D.C

4: Washington D.C. / Hershey’s / Corning Glass Center / Niagara Falls

5: Niagara Falls / Boston

6: Boston / tiễn sân bay (kết thúc sau 1:30pm)

       Hoặc đi xe về New York (kết thúc sau 07:00pm)

 SPEC6D

438

 6 ngày

Hàng ngày

(01/01 – 28/12/2020)

East Coast Deluxe Tour

 

1: New York / Đón sân bay (từ 9am – 10pm)

2: New York city tour

3: New York / Philadelphia / Washington D.C

4: Washington D.C. / Hershey’s / Corning Glass Center / Niagara Falls

5: Niagara Falls / Boston

6: Boston / tiễn sân bay (kết thúc sau 1:30pm)

       Hoặc đi xe về New York (kết thúc sau 07:00pm)

 EC6D

550

 7 ngày

Hàng ngày

01/01 – 29/12/2020)

East Coast Deluxe Tour

 

1: New York / Đón sân bay (từ 9am – 10pm)

2: Alantic City

3: New York / Philadelphia

4: Philadelphia / Washington D.C

5: Washington D.C. / Hershey’s / Corning Glass Center / Niagara Falls

6: Niagara Falls / Boston

7: Boston / tiễn sân bay (kết thúc sau 1:30pm)

       Hoặc đi xe về New York (kết thúc sau 6:45pm)

 EC7DS

710

8 ngày

Thứ 4, 7

(01/01 – 29/12/2020)

East Coast Deluxe Tour

 

1: New York / Đón sân bay (từ 9am – 10pm)

2: New York city tour

3: New York / Philadelphia / Washington D.C

4: Washington D.C. / Hershey’s / Corning Glass Center / Niagara Falls

5: Niagara Falls / Boston

6: Boston / New York

7: Princeton University / Amish Farm

8: Rockerfeller / Saks Fifth – Fifth Ave Shopping / tiễn sân bay (kết thúc sau 07:00pm)

EC8D

816

dang test