Las Vegas

 

LỊCH KHỞI HÀNH ĐỊNH KỲ HÀNG TUẦN TOUR DU LỊCH LAS VEGAS

(Vui lòng click vào nội dung màu xanh để xem chi tiết chương trình)

 

Ngày

Khởi hành

Hành trình

Mã tour

Giá

 1 ngày Hàng ngày Grand Canyon (South Rim) National Park  LAS/GCN1

85

 1 ngày Hàng ngày Grand Canyon (West Rim) the “Skywalk”  LAS/GWN1

108

 2 ngày

Thứ 4, 7, CN

(02/04 – 30/10/2016)

Bryce Canyon, Antelope Canyon, Lake Powell Bus Tour

 

1: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

2: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

 LAS/AL2

288

 2 ngày

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

(01/03 – 23/11/2016)

Las Vegas, Yosemite National Park, San Francisco

 

1: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

2: Yosemite National Park / San Francisco

 LAS/F2YO

198

 3 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon National Park

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAS/GCN3

248

 3 ngày

Thứ 2, 3, 4, 5, 6

(01/03 – 23/11/2016)

Las Vegas, Yosemite National Park, San Francisco

 

1: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

2: Yosemite National Park / San Francisco

3: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/F3YO

338

 4 ngày

Thứ 2, 3, 7, CN

(02/04 – 29/10/2016)

Las Vegas Grand Canyon

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas tự do

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAS/VG(W)4

308

 4 ngày

Thứ 3, 7

(02/04 – 29/10/2016)

Antelope Canyon, Lake Powell

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

4: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAS/AL4 

368

 4 ngày

Thứ 2, 3, 7, CN

(02/04 – 29/10/2016)

Las Vegas Free & Easy

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas tự do

3: Grand Canyon Rặng phía Tây hoặc tự do

4: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAS/LAS4

348

 4 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas  / San Francisco

4: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/GSF4

428

 5 ngày

Thứ 4, 7, CN

 (03/04 – 30/10/2016)

Las Vegas, Antelope Canyon, Lake Powell, Yosemite, San Francisco

 

1: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

2: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

3: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

4: Yosemite National Park / San Francisco

5: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/AL5

488

 5 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (or San Diego), Universal Studios

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Los Angeles

4: Disneyland hoặc San Diego

5: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 6 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 5)

 LAS/F5LA

538

 5 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, 17 Miles Scenic Drive

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas  / San Francisco

4: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

5: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/GSF5A

538

 5 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, 17 Miles Scenic Drive

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas  / San Francisco

4: San Francisco city tour

5: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 LAS/GSF5B

538

 5 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

(01/04 – 21/11/2016)

Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite National Park, San Francisco

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

4: Yosemite National Park / San Francisco

5: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/GYF5

538

 6 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, 17 Miles Scenic Drive

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / San Francisco

4: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

5: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

6: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/GSF6

618

 6 ngày

Thứ 3, 7

(02/04 – 29/10/2016)

Los Angeles, Antelope Canyon, Lake Powell, Disneyland (or San Diego), Universal Studios

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

4: Las Vegas / Los Angeles

5: Disneyland hoặc San Diego

6: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 7 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 6)

 LAS/AL6

618

 7 ngày

Thứ 7

(02/04 – 29/10/2016)

Grand Circle National Parks Bus Tour (từ Las Vegas)

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Panguitch / Arches National Park / Moab

4: Monument Valley / Canyon De Chelly / Petrified Forest

5: Holbrook / Walnut Canyon / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

6: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

7: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 LAS/GC7

768

 7 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Los Angeles

4: Disneyland hoặc San Diego

5: Universal Studios

6: Los Angeles / Solvang / San Francisco

7: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/F7LAF

688

 7 ngày

Thứ 3, 4

(03/05 – 05/10/2016)

Las Vegas, Grand Canyon, Oregon, Crater Lake, San Francisco

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / San Francisco

4: San Francisco / Redwood Forest / Eureka

5: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

6: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

7: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/OR7

688

 8 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco, 17 Miles Scenic Drive

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Los Angeles

4: Disneyland hoặc San Diego

5: Universal Studios

6: Los Angeles / Solvang / San Francisco

7: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

8: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/F8LAF

798

 8 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, 17 Miles Scenic Drive, Los Angeles

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / San Francisco

4: San Francisco city tour

5: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

6: San Francisco / Los Angeles

7: Disneyland hoặc San Diego

8: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 9 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 8)

 LAS/GSF8LA

798

 8 ngày

Thứ 7

(02/04 – 29/10/2016)

Las Vegas, Grand Circle National Park, San Francisco

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Panguitch / Arches National Park / Moab

4: Monument Valley / Canyon De Chelly / Petrified Forest

5: Holbrook / Walnut Canyon / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

6: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

7: Las Vegas / San Francisco

8: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/GCF8

888

 9 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles, San Francisco, 17 Miles Scenic Drive

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Los Angeles

4: Disneyland hoặc San Diego

5: Universal Studios

6: Los Angeles / Solvang / San Francisco

7: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

8: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

9: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/F9LAF

898

 9 ngày

Thứ 2, 3, 4, 7, CN

 

Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, 17 Miles Scenic Drive, Los Angeles

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / San Francisco

4: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

5: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

6: San Francisco city tour

7: San Francisco / Los Angeles

8: Disneyland hoặc San Diego

9: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 10 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 9)

 LAS/GSF9LA

898

 9 ngày

Thứ 7

(02/04 – 29/10/2016)

Las Vegas, Grand Circle National Parks *Includes Grand Canyon*, Yosemite National Park, San Francisco

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Panguitch / Arches National Park / Moab

4: Monument Valley / Canyon De Chelly / Petrified Forest

5: Holbrook / Walnut Canyon / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

6: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

7: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

8: Yosemite National Park / San Francisco

9: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/GCYOS9

968

 9 ngày

Thứ 7

(02/04 – 29/10/2016)

Los Angeles, Grand Circle National Parks, Disneyland (San Diego), Universal Studios

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Panguitch / Arches National Park / Moab

4: Monument Valley / Canyon De Chelly / Petrified Forest

5: Holbrook / Walnut Canyon / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

6: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

7: Las Vegas / Los Angeles

8: Disneyland hoặc San Diego

9: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 10 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 9)

 LAS/GC9

968

 10 ngày

Thứ 3, 4, CN

(24/04 – 02/10/2016)

Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (Or San Diego), Universal Studios, Oregon, Crater Lake, San Francisco

 

1: Las Vegas – 3:30pm nhận phòng khách sạn

2: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

3: Las Vegas / Los Angeles

4: Disneyland hoặc San Diego

5: Universal Studios

6: Los Angeles / Solvang / San Francisco

7: San Francisco / Redwood Forest / Eureka

8: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

9: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

10: San Francisco city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 LAS/GLOR10

998

 

dang test