Los Angeles

 

LỊCH KHỞI HÀNH ĐỊNH KỲ HÀNG TUẦN TOUR DU LỊCH LOS ANGELES

losangeles

(Vui lòng click vào nội dung màu xanh để xem chi tiết chương trình)

 

 

Ngày

Khởi hành

Hành trình

Mã tour + Giá

 1 ngày

 

Disneyland

 LAX/DL1

 

 

 1 ngày

 Hàng ngày

Los Angeles City Tour

 LAX/LA1

 

 78

 1 ngày

 Thứ 2, 4, 7

San Diego City Tour

 LAX/SD1

 

 88

 1 ngày

 

Universal Studios

 LAX/US1

 

 

1 ngày

 Thứ 2, 3, 5, 6

 Los Angeles To San Francisco One Way Bus Transfer

 (Stop By The Outlets At Tejon Ranch)

 

LAX/SF1

 

 55

 2 ngày

 Thứ 2, 3, 5, 6

Los Angeles – San Francisco

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 

 LAX/SF2

 

 298

 3 ngày

Thứ 2, 3, 5, 6, 7, CN

Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

 

 LAX/LA3

 

 398

 3 ngày

Thứ 2, 3, 5, 6

Los Angeles – San Francisco – Monterey Bay

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: Fisherman’s Wharf / Aquarium / 17 Mile Scenic Drive

3: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 

 LAX/SF3

 

 498

 4 ngày

 Thứ 3

Antelope Canyon, Lake Powell

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

3: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 

 LAX/AL4

 

 398

 Best choice

 Best deal

 6 ngày

 Thứ  3

 

Las Vegas, Grand Canyon, Antelope Canyon, Lake Powell

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

3: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

4: Las Vegas / Los Angeles / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe  về San Francisco ($55)

 

 LAX/ALG4

 

 398

 4 ngày

 Thứ 3

 

Las Vegas, Fire Wave, Grand Canon/Antelope Canyon

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas / Fire Valley

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây hoặc Antelope Canyon)

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 

 LAX/LAS4

 

 338

 Best choice

 Best deal

 4 ngày

 Thứ 3

 

Las Vegas, Grand Canyon

 

1: Los Angeles / Las Vegas

2: Las Vegas tự do

3: Grand Canyon (Rặng phía Tây) hoặc tự do

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 

 LAX/VG(W)4

 

 398

 

 4 ngày

Thứ 2, 4, 5, 7

 

Los Angeles City Tour, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Disneyland hoặc San Diego 

4: Universal Studios / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 11pm)

 

 LAX/LA4A

 

 498

 4 ngày

Thứ 2, 5, 6

 

Los Angeles – San Francisco – Monterey Bay

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: Fisherman’s Wharf / Aquarium / 17 Mile Scenic Drive

3: San Francisco city tour

4: Tiễn sân bay

 

 LAX/SF4

 

 598

4 ngày

Thứ 2 , 3,  6

 

Los Angeles – San Francisco – Monterey – Santa Cruz

 

 1: Los Angeles / Pyramid Lake / TejonRanch Outlet / San Francisco

 2: San Francisco city tour

 3: San Francisco / Monterey / 17 Mile Scenic Drive / Carmel

 4: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp / Gilroy Outlet / Kết thúc

 

 LAX/17M4

 

 598

 4 ngày

 Thứ 2, 3, 7

 

 

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

hoặc tự do ở Las Vegas

hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 

 LAX/GCN4

 

 398

 Best deal

 5 ngày

Thứ 2, 3, 6, 7

 

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego City Tour 

3: Universal Studios hoặc Los Angeles City Tour

4: Los Angeles /  The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

5: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 

 LAX/LAF5

 

 668

 5 ngày

 Thứ  6

 (24/04 – 16/10/2020)

Los Angeles, Oregon, Crater Lake National Park, San Francisco A

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

5: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

Hoặc đi xe trở về Los Angeles (không đi SF city tour)

 

 LAX/OR5A

 

 718            

 

 

 5 ngày

Thứ 2, 5, 6

San Francisco A

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

3: San Francisco city tour

4: San Francisco tự do

5: Tiễn sân bay (Từ 9am – 10pm)

 

 LAX/SF5A

 

 718

 6 ngày

 Thứ 2, 3, 7

 

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studio

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

5: Disneyland hoặc San Diego

6: Universal Studios  / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 7 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 6)

 

 LAX/LAG6A

 

 768

 7 ngày

 Thứ  7, CN

 

 

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios

4: Los Angeles / Las Vegas 

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / San Francisco

7: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 

 LAX/VGF7

 

 898

 7 ngày

Thứ 7

 

Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego) Universal Studios Grand Canyon National Park, Las Vegas, Antelope Canyon, Lake Powell

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios

4: Los Angeles / Las Vegas 

5: Las Vegas / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

6: Page / Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

7: Las Vegas / Los Angeles

 

 LAX/ALG7LA

 

 748

 Best choice

 Best deal

 7 ngày

 Thứ 3, 6

 (21/04 – 13/10/2020)

Los Angeles, San Francisco, Oregon Crater Lake, 17 Miles Drive, Camel, Santa Cruz

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: San Francisco city tour

3: Monterey /  17 Mile Scenic Drive / Carmel

4: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

 5: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

 6: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

7: Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls / Tiễn sb

 

 LAX/OSOR7

 

 938

 8 ngày

 Thứ 3, 7

 

 

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles (hoặc San Diego), San Francisco

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / Los Angeles

5: Disneyland hoặc San Diego 

6: Universal Studios

7: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

 

 LAX/LAGF8

 

 998

 8 ngày

 Thứ 3

 

Los Angeles, Disneyland (Or San Diego), Universal Studios, Oregon, Crater Lake, San Francisco A

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc San Diego

3: Universal Studios 

4: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

5: San Francisco / Redwood Forest / Eureka

6: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

7: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

8: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

Hoặc đi xe trở về Los Angeles (không đi SF city tour)

 

 LAX/OR8A

 

 998

 8 ngày

 CN

 

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Los Angeles / Las Vegas

4: Las Vegas tự do

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / Los Angeles

7: Disneyland hoặc San Diego

8: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

 hoặc ngày 9 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 8)

 

 LAX/VG8

 

 998

 8 ngày

 Thứ 3, 6

 (21/04 – 13/10/2020)

Los Angeles, San Francisco, Oregon Crater Lake, 17 Miles Drive, Camel, Santa Cruz

 

1: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

2: San Francisco city tour

3: Monterey /  17 Mile Scenic Drive / Carmel

4: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Outlet

 5: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

 6: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

7: Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls /

8: Bay Area / Los Angeles

 

 LAX/OSOR8

 

 1028

 9 ngày

 Thứ 2

 (20/04 – 12/10/2020)

Los Angeles City Tour, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Oregon, Crater Lake, San Francisco A

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles city tour

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios 

5: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

6: San Francisco / Redwood Forest / Eureka

7: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

8: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

9: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (Kết thúc sau 7pm)

Hoặc đi xe trở về Los Angeles (không đi SF city tour)

 

 LAX/OR9A

 

 1088

 9 ngày

 Thứ 3, 7

 

 

Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, San Francisco, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / Las Vegas 

3: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

4: Las Vegas / San Francisco

5: San Francisco city tour

6: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

7: San Francisco / Los Angeles

8: Disneyland hoặc San Diego

9: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 10 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 9)

 

 LAX/GSF9LA

 

 1088

 10 ngày

 Thứ 3, 4, 5

 (17/03 – 21/10/2020)

US West Coast Deluxe Tour

 

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Disneyland hoặc tự do

3: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

4:  Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

5: San Francisco city tour

6: San Francisco / Yosemite /  Fresno

7: Fresno / Las Vegas

8:  Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

9:  Las Vegas / Los Angeles

10: San Diego City tour hoặc Los Angeles City Tour Tiễn sân bay (Kết thúc sau 11pm)

 

 

 LAX/WC10

 

 1238

11 ngày

 Thứ 2, 4, 5

 

 

Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles

 

1: Los Angeles / Đón sân bay (Từ 9am – 9pm)

2: Los Angeles / The outlets at Tejon Ranch / San Francisco

3: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

4: San Francisco city tour

5: San Francisco tự do

6: San Francisco / Yosemite / Fresno

7: Fresno / Las Vegas 

8: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

9: Las Vegas / Los Angeles

10: Disneyland hoặc San Diego

11: Universal Studios / tiễn sân bay (Kết thúc sau 9pm)

hoặc ngày 12 đi xe về San Francisco

(phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 11)

 LAX/FGSL11

 

 1398

dang test