San Francisco

 

LỊCH KHỞI HÀNH ĐỊNH KỲ HÀNG TUẦN TOUR DU LỊCH SAN FRANCISCO

san-francisco-google

(Vui lòng click vào nội dung màu xanh để xem chi tiết chương trình)

 

Ngày

Khởi hành

Hành trình

Mã tour + Giá

 2 ngày

Hàng ngày

San Francisco

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 SFO/OS2

 

 248

 3 ngày

Hàng ngày

(01/01 – 27/12/2018)

San Francisco, Yosemite, Hearst Castle

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Yosemite / Fresno

3: Hearst Castle / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/YH3

 

 428

 3 ngày

Hàng ngày

 

San Francisco, 17 Miles Drive

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

3: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 SFO/OS3A

 

 428

 3 ngày

Thứ 2, 3, 6

 

San Francisco, 17 Miles Drive, Santa Cruz, Gilroy Outlet

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

3: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Oultet / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/17M3

 

 428

 4 ngày

Hàng ngày

San Francisco, 17 Miles Drive

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

3: San Francisco city tour

4: Tiễn sân bay (từ 9am – 9pm)

 SFO/OS4A

 

 498*

 4 ngày

Hàng ngày

San Francisco, Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 5 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 4)

 SFO/OSLA4

 

 498

 4 ngày

Thứ 2, 6

(27/04 – 06/10/2018)

San Francisco, Napa Valley, Oregon, Crater Lake

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Mount Shasta View Point / Mc Arthur / Burney Falls / San Francisco /Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OSOR4

 

 498

 5 ngày

Hàng ngày

San Francisco, 17 Miles Drive

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco city tour

3: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel

4: San Francisco tự do

5: Tiễn sân bay (từ 9am – 9pm)

 SFO/SF5A

 

 598

 5 ngày

Thứ 2, 6

(28/04 – 06/10/2018)

San Francisco, Oregon, Crater Lake National Park

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

5: San Francisco city tour / Tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 SFO/OR5

 

 568

 5 ngày

Thứ 2, 6, CN

(23/11/2017 – 27/02/2018)

Lịch mùa đông

San Francisco, Death Valley, Grand Canyon, Las Vegas

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 SFO/OSD5

 

 568

 5 ngày

Thứ 2, 6, CN

(01/02 – 21/12/2018)

Lịch mùa hè

San Francisco, Yosemite, Grand Canyon, Las Vegas

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Yosemite / Fresno

3: Fresno / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 SFO/OS5

 

 568

 5 ngày

Thứ 2, 6, CN

 

(01/01 – 23/12/2018)

San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Los Angeles

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 SFO/LVG5

 

 568

 5 ngày

Thứ 2, 6

(28/04 – 06/10/2018)

San Francisco, Napa Valley, Oregon, Crater Lake, Klamath Falls, Monterey, 17 Miles Drive

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls

5: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel / San Francisco /Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OSOR5

 

 568

 6 ngày

Thứ 6, 7, CN

(03/03 – 24/10/2018)

 

San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Las Vegas 

4: Las Vegas tự do

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas kết thúc

       hoặc đi xe về Los Angeles ($35) 

       hoặc đi xe về San Francisco ($55)

 SFO/LVG6

 

 678

 6 ngày

Thứ 2, 6

(03/01 – 24/11/2018)

 

San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

6: Yosemite National Park / San Francisco / Tiễn sân bay (kết thúc sau 7pm)

 SFO/LVGYF6

 

 688

 6 ngày

Thứ 2, 6, CN

(23/11/2017 – 26/02/2018)

Lịch mùa đông

 San Francisco, Death Valley, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles

6: Tiễn sân bay (9am xe rời khách sạn, đặt vé bay sau 12pm)

 SFO/OSD6

 

 678

 6 ngày

Thứ 2, 6, CN

(01/01 – 21/12/2018)

Lịch mùa hè

San Francisco, Yosemite, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Yosemite / Fresno

3: Fresno / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles

6: Tiễn sân bay (9am xe rời khách sạn, đặt vé bay sau 12pm)

 SFO/OS6

 

 678

 6 ngày

Chủ nhật

(25/11/2017 – 26/02/2018)

Lịch mùa đông

 San Francisco, Death Valley, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles, Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles

6: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OSD6US

 

 758

 6 ngày

Thứ 2, Chủ nhật

(05/03 – 05/11/2018)

Lịch mùa hè

 San Francisco, Yosemite, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles, Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Yosemite / Fresno

3: Fresno / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles

6: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OS6US

 

 758

 6 ngày

Thứ 2, 6

(25/11/2017 – 27/02/2018)

Lịch mùa đông

 San Francisco, Death Valley, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles, San Diego

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles          

6: San Diego city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OSD6SD

 

 758*

 6 ngày

Thứ 2, 6, 7, CN

(29/02 – 21/11/2018)

Lịch mùa hè

 San Francisco, Yosemite, Grand Canyon, Las Vegas, Los Angeles, San Diego

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Yosemite / Fresno

3: Fresno / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles          

6: San Diego city tour / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OS6SD

 

 758

 

 

 6 ngày

Thứ 2, 6

(27/04 – 07/10/2018)

San Francisco, Napa Valley, Oregon, Crater Lake, Klamath Falls, Yosemite, Hearst Castle

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls

5: San Francisco / Yosemite / Fresno

6: Hearst Castle / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/ORYH6

 

 678

 7 ngày

Thứ 2, 6, CN

(23/11/2017 – 27/02/2018)

Lịch mùa đông

 San Francisco, Death Valley, Grand Canyon, Las Vegas, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Death Valley / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles

6: Disneyland hoặc San Diego

7: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 8 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 7)

 SFO/OSD7

 

 788

 7 ngày

Thứ 2, 6, CN

(01/01 – 21/21/2018)

Lịch mùa hè

San Francisco, Yosemite, Grand Canyon, Las Vegas, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Yosemite / Fresno

3: Fresno / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles

6: Disneyland hoặc San Diego

7: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 8 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 7)

 SFO/OS7

 

 788

 7 ngày

Thứ 2, 6, CN

(01/01 – 20/11/2018)

 

San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Las Vegas 

4: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

5: Las Vegas / Los Angeles

6: Disneyland hoặc San Diego

7: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 8 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 7)

 SFO/LVGL7

 

 788

 7 ngày

Thứ 2, 6

(28/04 – 06/10/2018)

 

San Francisco, Oregon, Crater Lake National Park, Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: San Francisco / Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Lava Beds Monument / San Francisco

5: San Francisco / Los Angeles

6: Disneyland hoặc San Diego

7: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 8 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 7)

 SFO/ORLA7

 

 788

 7 ngày

Thứ 5, CN

(03/03 – 31/10/2018)

 

San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Las Vegas 

4: Las Vegas tự do

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

7: Yosemite National Park / San Francisco / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/LVGYF7

 

 788

 7 ngày

Thứ 4, 6, 7

(21/11/2017 – 24/02/2018)

Lịch mùa đông

San Francisco, Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Death Valley, Las Vegas, Grand Canyon (Lịch mùa đông)

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios / Barstow

5: Death Valley / Las Vegas 

6: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

7: Las Vegas / San Francisco / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

       hoặc đi xe về Los Angeles (phí xe $35)

 SFO/OSD7LA

 

 788

 7 ngày

Thứ 4, 5, 6, 7

(27/02 – 21/11/2018)

Lịch mùa hè

San Francisco, Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon (Lịch mùa hè)

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios

5: Los Angeles / Las Vegas 

6: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

7: Las Vegas / San Francisco / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

       hoặc đi xe về Los Angeles (phí xe $35)

 SFO/OS7LA

 

 788

 7 ngày

Hàng ngày

(30/04 – 07/10/2018)

San Francisco, Napa Valley, Oregon, Crater Lake, Klamath Falls, Monterey, 17 Miles Drive, Santa Cruz

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls

5: San Francisco city tour

6: Monterey / 17 Miles Drive / Carmel / San Francisco

7: Santa Cruz Wharf / Roaring Camp, Steam Train / Gilroy Oultet / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OSOR7

 

 788

 7 ngày

Thứ 2

(01/05 – 02/10/2018)

San Francisco, Napa Valley, Oregon, Crater Lake, Klamath Falls, Yosemite, Hearst Castle

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls

5: San Francisco freeday

6: San Francisco / Yosemite / Fresno

7: Hearst Castle / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/ORYH7

 

 788

 8 ngày

Thứ 4, 5

(08/03 – 27/10/2018)

 

San Francisco, Las Vegas, Grand Canyon, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Los Angeles / Las Vegas 

4: Las Vegas tự do

5: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

6: Las Vegas / Los Angeles

7: Disneyland hoặc San Diego

8: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 9 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 8)

 SFO/LGVL8A

 

 858

 8 ngày

Thứ 4, 6, 7

(28/02 – 28/10/2018)

Lịch mùa hè

San Francisco, Los Angeles, Disneyland (hoặc San Diego), Universal Studios, Las Vegas, Grand Canyon, Yosemite (Lịch mùa hè)

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Los Angeles

3: Disneyland hoặc San Diego

4: Universal Studios

5: Los Angeles / Las Vegas 

6: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

7: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

8: Yosemite National Park / San Francisco / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/OS8LA

 

 858

 8 ngày

Thứ 2, 6

(23/04 – 05/10/2018)

San Francisco, Napa Valley, Oregon, Crater Lake, Klamath Falls, Yosemite, Las Vegas

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls

5: San Francisco / Yosemite / Fresno

6: Fresno / Las Vegas 

7: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

8: Las Vegas / San Francisco / Tiễn sân (Kết thúc sau 9pm)

 SFO/ORGS8

 

 858

9 ngày

Thứ 6

(01/04 – 28/10/2018)

San Francisco, Grand Circle National Parks *Includes Grand Canyon*, Las Vegas, Yosemite National Park

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Las Vegas 

3: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

4: Panguitch / Arches National Park / Moab

5: Monument Valley / Canyon De Chelly / Petrified Forest

6: Holbrook / Walnut Canyon / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

7: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

8: Las Vegas / Tulare Outlet / Fresno

9: Yosemite National Park / San Francisco / Tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/GCYOS9

 

 1018

10 ngày

Thứ 6

(24/03 – 28/10/2018)

San Francisco, Grand Circle National Parks, Las Vegas, Los Angeles, Disneyland (Or San Diego), Universal Studios

 

1: Đón sân bay (trước 11am) / San Francisco city tour

2: San Francisco / Las Vegas 

3: Las Vegas / Zion National Park / Bryce Canyon

4: Panguitch / Arches National Park / Moab

5: Monument Valley / Canyon De Chelly / Petrified Forest

6: Holbrook / Walnut Canyon / Grand Canyon / Horseshoe Bend / Page

7: Lake Powell / Antelope Canyon / Las Vegas

8: Las Vegas / Los Angeles

9: Disneyland hoặc San Diego

10: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

      hoặc ngày 11 đi xe về San Francisco

     (phí xe $55 + phí 1 đêm khách sạn ngày 10)

 SFO/GC10      

 

 1128

 10 ngày

Thứ 6

(23/04 – 05/10/2018)

San Francisco, Napa Valley, Oregon, Crater Lake, Klamath Falls, Yosemite, Las Vegas, Los Angeles, Disneyland (Or San Diego), Universal Studios

 

1: Đón sân bay (từ 9am – 9pm)

2: San Francisco / Napa Valley / Redwood Forest / Eureka

3: Eureka / Crater Lake / Klamath Falls

4: Klamath Falls / Mount Shasta View Point / McArthur Burney Falls

5: San Francisco / Yosemite / Fresno

6: Fresno / Las Vegas 

7: Las Vegas / Grand Canyon (Rặng phía Nam hoặc phía Tây)

8: Las Vegas / Los Angeles

9: Disneyland hoặc San Diego

10: Universal Studios / tiễn sân bay (kết thúc sau 9pm)

 SFO/ORGSL10

 

 1128

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

dang test